KHÁCH HÀNG

Thị trường rộng lớn

Số Sao Thông minh giúp khách hàng tiếp cận và tương tác với doanh nghiệp dễ dàng hơn. Số Sao Thông minh hiện đang giúp hàng triệu người trên thế giới tiếp cận tới các nhãn hàng, thương hiệu, tập đoàn lớn, các công ty nhỏ và các tổ chức khác.

MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TẠI VIỆT NAM

MỘT SỐ KHÁCH HÀNG LỚN TẠI NƯỚC NGOÀI

ĐỐI TÁC

One Smart Star® constantly developing its business relations with potential local partners that include:
  • One Smart Star® không ngừng liên kết với các đối tác lớn trên các quốc gia bao gồm
  • Các nhà mạng
  • Nhà cung cấp dịch vụ IP
  • Bưu điện
  • Vận tải